close
تبلیغات در اینترنت
زندگی نامه سردار شهید رضا گودینی

زندگي نامه شهيد رضا گوديني

http://s5.picofile.com/file/8120576968/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%DB%8C.jpg

 

 نام : رضا

نام خانوادگی:  گودینی

نام پدر: ولی

تاریختولد:1341/11/24                 

محل تولد: گودين

عمرمبارک درهنگام شهادت 21 سال

تحصيلات: دوم اقتصاد

سمتشهيدفرمانده عمليات سپاه پاسداران كرمانشاه (باختران)                                

تاریخ شهادت: 1/24/ 1361

محل شهادت :جنوب کشور ( والفجرمقدماتی )

http://s5.picofile.com/file/8123938584/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%DB%8C1.jpg

 

 

زندگي نامه شهيد:

بنام خدا پاسدارحرمت خون شهيدان

دست جنايتكاردشمنان خدا بار ديگر يكي ازفرزندان رشيد روح خدا را در خاك و  خون غلطاند و اينك قصدداريم شمه اي از خصوصيات اين شهيدرابراي شمابيان كنيم. اكنون ازآغازكلام به عجزخويش معترفيم چراكه بيان لحظه به لحظه بيش از5سال مبارزه  آن هم وقتي مبارزي چون رضاگوديني باشدبازبان وقلم ميسرنيست .

شهيدرضاگوديني درگودين كنگاور ديده به جهان گشود درخانواده اي كه همه چيز آن براي خدابودرشدكرد. درسالهاي56و57شب وروز براي پيروزي انقلاب آرام نداشت پس از پيروزي انقلاب درباختران (كرمانشاهامروزي) همراه با برادر شهيدعلي سوري (فرمانده اسبق عمليات سپاه باختران) به آموزش نظامي برادران وخواهران پرداختند. پس ازآن براي مبارزه باعناصر داخلي دشمن به كردستان رفت وبه راستي جانفشانيها و حماسه ها آفريدندكه يك موردآن حدودا" يك ماه محاصره درمريوان بودكه استقامتشان دشمن رابه حيرت انداخت. پس ازسركوبي اشرارخائن دمكرات به باختران بازگشت وبه آموزشگاه پزشكياري اعزام شد. پس ازچندهفته بودن درآموزشگاه باشروع جنگ تحميلي سر از پا نشناخته به سوي گيلانغرب شتافت واينجاقسمت اعظم فعاليت اعجاب آميزش بود،بطوريكه آن روزها نام پرافتخاراين شهيددرسراسرجبهه هاومحورهاي گيلانغرب تاقصر وتا سومار براي تمامي رزمندگان آشنابود،چراكه رضاخواب را به چشم مزدوران بعثي ازخدا بي خبر حرام كرده بود،بصورتيكه درماموريتهاي گشتي،شناسايي و رزمي،او آسايش وامان را ازنيروهاي عراقي كه درخطوط مقدم بودندسلب كرده بودودرشناسايی هاي شبانه كه شبها بدون خبر ميرفت صبح كه مي آمد جيبهايش پرازگوش سربازان عراقي بود. در سنگرهایی که به دست سربازان اسلام می افتاد،می دیدند که بر روی تابلوهایی نوشته شده بود برای سر رضا گودینی اینقدر جایزه. بارها وبارها جاده هاي مواصلاتي دشمن رامين گذاري كرده بود. نام رضا براي بعثي ها مظهرخشم خدابود و براي رزمندگان مايه اميدوقوت قلب ،وخلاصه يكي ازمصاديق اشداءعلي الكفار و رحمابينهم بشمار مي رفت .مدت يك سال ونيم فعاليت رضادرگيلانغرب،سراسرلحظه هايي داشت كه بيم واميد،خاك وخون،سختي واستقامت،آتش وجنگ،حماسه ومحشرباهيچ زباني قابل وصف  نيست،تنها بايد ديد و ديد وازعزم وشجاعت وتقواي اين عبدصالح به عظمت اسلام و انقلاب انديشيد وبه درگاه قادرمنان كه با تاباندن نور ايمان برقلب مؤمنين اينچنين انسان رابه اعلي عليين ميبرد شكر نمود. رضاپس ازيك سال ونيم فعاليت درگيلانغرب به فرماندهي عمليات سپاه استان باختران منسوب شد،دراين مدت تمام اعمال وحركات وكلمات وحتي نگاه هايش،نمازخواندن و خدا خدا گفتنش همه وهمه بازتاب نورايمان بود،لاكن افسوس ازخرمن وجودش يكي دو جو بيشتر نياندوختيم . وحال كه ظاهرا" ازميان مارفته وبه ديدارمعشوق شتافته احساس ميكنيم وتازه به قدرآنچه مدت 21 سال درميان مابود پي ميبريم هرچند ناشناختني هاي وجود او بسياراست .

آخرين ماموريت رضافرماندهي گردان حنين بودكه درعمليات والفجر بايستي يكي ازنقاط سوق الجيشي درشمال فكه را از لوث وجود دشمن پاك نمايددرسر راه،آنها ميادين وسيع مين وچند رديف سيم خاردار راكه پشت سرگذاشتندتازه به كانال عميق وطويل وعريض كه نشانه خوف وجبن و زبوني كافر بعثي بودرسيدند دلاورانه همه موانع راپشت سرگذاشتند وبه خطر درگيري رسيدند،دشمن بااحساس خطر از زمين و هوا حمله ور شد وباتمام سلاحهاي سنگين ونيمه سنگين به روي گردان آتش گشود،غرش تانكها و زوزه گلوله هاي توپ،تير مستقيم و موج انفجارخمپاره و باران تير كاليبر ريز و درشت،هوا راغبارآلود و فولاد راذوب ميكرد وزمين راشخم ميزد،ليكن هيهات كه در اراده مردان پرصلابت گردان حنين خللی وارد نکرد،چراكه اينان فرزندان مكتب اسلامند،سربازان روح خدایندوپيش قراولان مردمي هستندكه دست خالي،طاغوت تادندان مسلح را وادار به فراركردندوتمام ابرجنايتكاران رامبهوت ساختند. نيروهاي عراقي و سوداني و اردني مستقر در روي تپه استراتژيک مهركور پابه فرارنهادندوسربازان امام اين معجزه قرن و ياور مستضعفين با فريادهاي الله اكبر برفراز تپه رفتند،آتش دوربرد سلاح هاي دشمن يك لحظه قطع نميشد وبدين دليل تدارك عملا"ممكن نبود،لاكن بازهم برادران جانباز  زاهدان شب و روز مي آمدند تا با تلاش خونينشان اسلام را بر كفر قالب سازند.خود برادر رضا يك ظرف بيست ليتري آب به صورت سينه خيزحمل ميكردوداخل  كانال مواصلاتي سنگرهاي تصرف شده كه به عمق 80 سانتيمتر وپهناي 80 سانت تعبيه شده بود به برادران آب ميرسانده. شايدباورنكنيد،ولي خداگواه است آب رابه هركدا مكه ميدادندكه بياشامد باوجودعطش شديد امتناع مي ورزيدند،آنهاميخواستندكه ابتدا آب به افرادي كه جلو ترند برسد .

تعدادي آب ننوشيدند و از شدت عطش جان به جان آفرين سپردند . خدايا اين همه صبر و استقامت و پايمردي راچگونه بايدگفت.سرانجام درظهرخونين چهارشنبه -24 فروردين -  رضا گوديني به لقاءالله پيوست. پس ازشنيدن خبرشهادت رضابراي عرض تسليت به حضورمادرشان رفتيم،مادري كه دوفرزندش را در يك ساعت به اسلام تقديم كرد. همين مادر شش ماه قبل ازشهادت فرزندانش به ماگفت كه شنيده ام كه ميادين مين كار رزمندگان راسخت كرده است،من كهپ پيرزن ضعيفي  بيش نيستم هرچندكاري ازمن برنمي آيد،اماميخواهم روي مين بروم ودينم رابه انقلاب اداء نمايم.خدايا ايمان وايثار اين شيرزن راچه سان برروي كاغذ بياوريم،مادري كه شهامت وعزم زنان صدراسلام را چون آن زن بزرگوار كه فرزند شهيدش رادرظهر عاشورا به سوي لشگر عمرسعد پرتاب كردبه ياد مياورد.آفرين وصدآفرين برچنين خانواده هايي كه صادقانه فرزندان عزيزشان راساليان درازي با زحمت طاقت فرساي شبانه روزیشان پرورش داده و درطبق اخلاص گذارده وتقديم راه خدا ميدارند. والحق به فرموده امام بزرگوارمان : اينان چشم و چراغ امتند. جسم مطهر رضابر روي خاك تفتيدهء جنوب ماند تا بعد از 8 سال به زادگاهش دهستان گودين به خاك سپرده شد،ولي جسدبرادرش شهيد غلامحسين گوديني برروي خاك   تفتيدهء جنوب ماند.

 

هركس آن گونه شهيد مي شود كه نماز ميخواند.

(استاد شهيد مطهري)


اين شهيدان كه رفتند همه خواهان همند، بارالها سببي سازكه ماهم برويم.:: موضوعات مرتبط: زندگي نامه ها ,
:: برچسب‌ها: شهداي روستاي گودين , گودين شهيد , شهيد گوديني , شهيد رضا , شهيد رضا گوديني , زندگي نامه شهيد رضا گوديني , سردار شهيد رضا گوديني , پرشکستگان گودین ,
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 92
نویسنده : alamdar
تاریخ : جمعه 02 خرداد 1393
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی